שפטים ושוטרים תתן לך……

פרשת ראה שקראנו בשבוע שעבר התחילה במילה "ראה" ביחיד, והמשיכה במילה "לפניכם" ברבים, לומר לנו כי התנהגותו של היחיד משפיעה על הרבים… נהגים המעורבים בתאונה קטלנית משתמשים בטענה "לא ראיתי (את התמרור/רמזור, את הרכב /האופנוע, לא ראיתי את הולך הרגל…ועוד) אך התוצאה היא תאונה קשה ואסון נורא.

בפרשתנו התורה שוב פונה אלינו ביחיד "שפטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך…”. התורה פונה לכל אחד מאתנו להפעיל מערכת שיטור ומשפט על עינינו, על אוזנינו, ושאר הפתחים הנמצאים בראשנו. לבחון, לבדוק ולנהוג כראוי לאדם אחראי.

מפגש הצומת הוא מפגש מסוכן של כלי רכב הבאים מכיוונים שונים ועוברים באותה נקודה בתוך הצומת. יש להקפיד על כללי חצייה נכונים וכדאי שוב להזכירם.

  1. בצומת ללא תמרורים זכות קדימה לרכב הבא מימין. בפנייה שמאלה, זכות קדימה לרכב הנוסע ישר בכביש הנגדי.
  2. תמרורים בצומת מבטלים את הנכתב בסעיף 1. ננהג עפ"י הוראת התמרורים.
  3. רמזור מבטל תמרור וננהג עפ"י הוראת הרמזור.
  4. שוטר או פקח במדים מבטל רמזור וננהג עפ"י הוראות השוטר/הפקח.

מפגש מסילת ברזל וכביש, הוא מפגש מסוכן גם כאשר התמרורים מונחים על פי החוק ומסומנים כראוי. אך במקומות שונים אין תימרור מתאים לתנאי הדרך. בחלקם מתקיימות עבודות תשתית להרחבת כבישים, לבניית הפרדה בין הכביש למסילת הברזל ועוד… בדרך כלל המקום מסומן בהרבה אמצעים לאזהרה, כך שקשה להבחין בעיקר….סימני אזהרה לקראת מפגש כביש ומסילת ברזל.

כתבתי בעבר כי תשתית לקויה עלולה להרוג…רכב לא תקין עלול לפגוע ואף להרוג…אך "נהג לא תקין" – הורג.

הנהג חייב לנהוג בערנות עילאית תוך תשומת לב מתמדת למצב התנועה והדרך. נהג עייף, שתוי, לא בריא, ועוד…אינו רשאי לנהוג ברכב, קל וחומר להסיע אנשים אחרים ברכבו.

נכנסנו לחודש אלול חודש שבו ניתנת לנו הזדמנות לבחון את עצמנו להעמיד עלינו שופטים ושוטרים שיבקרו וידריכו אותנו להתנהג באחריות..

השארת תגובה