ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אי אפשר לעצור כלי רכב 'על המקום'

אבי קנטרוביץ | מנכ"ל תנועה והלכה

נהגים מתווכחים מדי פעם בנושאים הקשורים למהירות כלי הרכב בשאלות כגון אלו:

האומנם המהירות המרבית המותרת בארץ מתאימה לכבישים ולמרחקים שבה?

האומנם המהירות המותרת היא תמיד המהירות המרבית?

האומנם שכלולים מתקדמים כגון איי-בי-אס מאפשרים לעצור כלי רכב 'על המקום'?

האומנם מרחקי העצירה של הרכב עולים ביחס ישיר למהירות הנסיעה?

 

האומנם המהירות המופרזת גורמת לתאונות?

ואלו הן המסקנות הנכונות:

מהירות הנסיעה המרבית נקבעת בישראל ובמדינות אחרות על פי איכות הכביש והמבנה הטופוגרפי של הדרך.

כבישי ישראל קצרים, ומהירות מופרזת אינה מעניקה לנוהג בהם רווח זמן מספק.

כוחות הטבע אינם מאפשרים לבלום כלי רכב 'על המקום', ומרחקי העצירה אינם מתקצרים בזכות שכלולים טכניים כגון איי-בי-אס או אחרים.

מרחק העצירה מחושב לפי מרחק התגובה ומרחק הבלימה. מרחק התגובה תלוי בזמן התגובה, וזה מתארך בגלל עייפות, שתיית אלכוהול, חוסר ריכוז ועוד.

מרחק הבלימה של הרכב מחושב לפי ריבוע מהירותו, ולכן ככל שנוסעים מהר יותר, כן גדל המרחק הנדרש לעצירת הרכב – הרבה יותר מן הגידול במהירות (עיינו בטבלה).

מהירות מופרזת (מהירות מעל המהירות המרבית המותרת או מהירות שאינה סבירה בתנאי הדרך המסוימים) גורמת לתאונות רבות, ועוד יותר מכך היא משפיעה על חומרת הפגיעה בבני האדם המעורבים בתאונה. 

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן